Juridische kennisgeving

Site-editor:

Escapades Provençales, 146 rue D’Irlande, 84100 Orange. Telefoon: (33) 6 12 17 06 79

E-mail: canoelocation@gmail.com

SIRENE: 834685000

Juridisch manager: Ferrand Bruno

Host van de site: OVH 2 rue Kellermann, BP 80157, Roubaix Cedex. SIRET 424751419 00045

SAS Escapades Provençales met een kapitaal van € 10.000, ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Avignon onder het SIRET-nummer RCS 834685000 00012 is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die zijn verzameld op de site canoelocationardeche.fr. De gebruiker wordt er met name op gewezen dat in overeenstemming met artikel 32 van de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, de informatie die hij meedeelt via de formulieren op de canoelocationardeche.fr-site zijn nodig om op zijn verzoek te reageren en zijn bedoeld voor de diensten die zijn belast met het beantwoorden van zijn verzoek met het oog op opvolging van dit verzoek. In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 39 en 40 van de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004, de gebruiker heeft het recht om informatie over hem in te zien, te corrigeren, bij te werken en te verwijderen, wat hij kan oefenen door te schrijven naar Escapades Provençales, 146 rue d'Irlande, 84100 Orange, met vermelding in de onderwerpregel brief "Recht van personen" en als bijlage een kopie van zijn identiteitsbewijs.

U heeft ook het recht om instructies te geven over het lot van uw gegevens na uw overlijden. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 38 van de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004, kan de gebruiker verzet zich er ook om legitieme redenen tegen dat hun gegevens zonder reden en zonder kosten worden verwerkt, dat hun gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site www.canoelocation.fr automatisch een cookie in zijn browsersoftware kan worden geïnstalleerd. De cookie is een gegevensblok waarmee gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd, maar wordt gebruikt om informatie met betrekking tot het navigatie ervan op de site. Informatie over de cookies die door onze site worden gebruikt en de gegevens die worden verzameld om onze site te laten werken, worden gedetailleerd beschreven in het gedeelte over het privacybeleid van onze site.

Escapades Provençales is een in Frankrijk gevestigd bedrijf en als zodanig houden wij ons aan de Franse wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke informatie. Aarzel niet om ons uw vragen of opmerkingen over gegevensbescherming te laten weten.